Văn hóa công ty

Our History

Văn hoá công ty

Tại VG Corp, mỗi nhân viên là “một nguyên tố carbon” để cấu thành nên tinh thể kim cương VG Corp bền vững và mạnh mẽ. Chính vì vậy, chúng tôi luôn đặt tinh thần đoàn kết là yếu tố quan trọng nhất trong văn hoá của Tập đoàn.

Ngoài ra, với định hướng trở thành tập đoàn tiên phong trong việc đổi mới và sáng tạo trong ngành công nghiệp Golf. Chúng tôi coi trọng việc tạo ra một môi trường làm việc cởi mở, đầy cảm hứng, nơi mà mỗi nhân viên có thể tự do thể hiện và đóng góp ý tưởng sáng tạo của mình.

Secondary Image
Our History

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc tại công ty golf VG Corp được tạo ra với sự chân thành và tận tâm đối với đam mê chung trong lĩnh vực golf. Đây không chỉ là nơi làm việc, mà còn là một cộng đồng năng động, sáng tạo và đầy sức sống, đặt trọng tâm vào sự phát triển cá nhân và chia sẻ đam mê với cộng đồng golf.

Thân thiện, Sáng tạo, Năng động, Đam mê, Tình thần đồng đội mãnh mẽ, Đa dạng, Hòa nhập.